INTERVJU MED JANNECKE ØINÆS I WISDOM FROM NORTH

Videoen ligger nå på Youtube på Jannecke sin kanal. 

Du kan se mer her. 

 

https://youtu.be/XzZqC99-ims