INNLEGG I BLADET MEDIUM

FRA FORTVILELSE TIL GLEDE MED KREATIVE UTTRYKK.

I februar nr. har jeg fått laget en reportasje om meg.

Elisabeth Naustdal Stormark har funnet tilbake til sitt sanne jeg ved hjelp av både sterke naturopplevelser, musikk, meditasjon, egne kanaliseringer, intuitiv maling og healing.

Fra å være i et dypt mørke med stor fortvilelse og lav selvfølelse har Elisabeth Naustdal Stormark fått seg selv tilbake gjennom en kraftfull oppvåkningsreise. I dag lever hun et liv uten masker, i sannhet med seg selv, der skjønnheten i sjelen og naturen får utfolde seg.