I LYSET AV FULLMÅNEN

Jeg er som jeg er. Månen er som den er.

Jeg ser fullkommenheten i oss begge. Vi er.

Begge er vi hel innimellom.

Sammen streber vi etter å holde balansen i oss selv.

 

Prisk kr. 198,- Porto kommer i tillegg. 

VIPS: 41495470