LYDFILER FOR SALG

Jeg har spilt inn musikken min i Pan lydstudio hos musiker Tron Syversen i Lillestrøm.

Lydfilene koster kr. 70 pr.stk, og sendes som mp3 fil via mail.

Jeg har og meditasjons CD for salg med noe fløytemusikk. Pris kr. 99 pr. stk.